Co nabízíme

Trénování pro radost & příprava na závody

Králíci a jejich vodiči budou rozděleni do výkonnostních tříd dle zkušeností a jejich možností. Podle toho budou trénovat to, co jim bude společně vyhovovat a dále se zdokonalovat a učit všemu potřebnému. 


Rovinná dráha & Parkur

Trénink běhů a skákání za sebou jdoucích překážek. Trénuje se buď v rovině či lomené rovině, nebo v různých směrech, záhybech, otočkách dle disciplíny. Vodič učí jak zacházet s králíkem, jak ho ovládat na postroji a pobídky. Společně trénují soulad na dráze a učí se vzájemnému souznění a porozumění. Králíček může začít s trénováním králičího hopu ve 3 měsících věku. Výkonnostní kategorie se dělí na lehkou, střední, těžkou a elitní dráhu - liší se výškou a šířkou skoků.

Závodů se smí králíček účastnit nejdříve ve věku 5 měsíců.

Skok daleký

Trénink skákání do dálky přes speciální dálkovou překážku. Ve skoku dalekém se králíček může uchovnit a stát se sportovním králíkem. Skok daleký může ale začít králíček trénovat nejdříve ve věku 8 měsíců. 

Závodů ve skoku dalekém se smí králíček účastnit nejdříve ve věku 10 měsíců.

Skok vysoký

Trénink skákání do výšky přes speciální výškovou překážku. Ve skoku vysokém se králíček může uchovnit a stát se sportovním králíkem. Skok vysoký může ale začít králíček trénovat nejdříve ve věku 8 měsíců.

Závodů ve skoku vysokém se smí králíček účastnit nejdříve ve věku 10 měsíců.

Ostatní služby

Co Vám dále můžeme nabídnout?

Stříhání drápků


Fyzioterapie & Rehabilitace

Půjčování postrojků 


Poradenství


Králičí agility


Králičí gymnastika